Kolokwium Python

Formularz do wysłania odpowiedzi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9UiOO7KSxBMNyfqbPsLKj40s-IAveYCB2o_svNR5_zJbCvQ/viewform

Grupa 1

Zadanie 1 (2 punkty)

Napisz program który sprawdza czy podana prze użytkownika liczba naturalna jest mniejsza bądź równa 140 i czy jest podzielna przez 7

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program który obliczy iloczyn liczb podzielnych przez 2 z zakresu <10,50)

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program który obliczy sumy liczb parzystych i nieparzystych z zakresu od <40,66)

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program który wyświetli na ekranie (użyj pętli for lub while)
**
****
******
********
******
****
**

Zadanie 5 (6 punktów)

Napisz program który wczyta od użytkownika liczbę naturalną X a następnie zapyta X razy o literę. Program ma sprawdzić czy z podanych liczb można zbudować słowo „JAK”

Grupa 2

Zadanie 1 (2 punkty)

Napisz program który sprawdza czy podana prze użytkownika liczba naturalna jest większa niż 100 i czy jest podzielna przez 3

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program który wyświetli na ekranie (użyj pętli for lub while)
******
****
**

**
****
******

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program który obliczy iloczyn liczb podzielnych przez 4 z zakresu <1,100)

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program który obliczy sumy liczb parzystych i nieparzystych z zakresu od <100,110)

Zadanie 5 (6 punkty)

Napisz program który wczyta od użytkownika liczbę naturalną X a następnie zapyta X razy o literę. Program ma sprawdzić czy z podanych liczb można zbudować słowo „DOM”