UJD – 2019/2020 – MAT 2 – Arkusze Kalkulacyjne

Pliki do pobrania

Plik 1
Plik 2

http://damianslimak.pl/wp-content/uploads/2019/11/KolokwiumExcel.xlsx